Отопление

Покажи:
Въглищни брикети Спецификация: -Долна топлина на горене- 4306 kkal/kg -Горна топлина ..